Print trang này

Giới thiệu

Thứ ba, 11 Tháng 6 2013 04:21

- Đắk Nguyên Hồng nằm trên cao nguyên Đắk Lắk - Việt Nam

- Đắk Nguyên Hồng có bề dày hơn 40 năm trong nghề khai thác sản phẩm ong mật

- Sản lượng xuất khẩu hàng năm : 

    + Sáp ong : 1.000 tấn

    + Mật ong : 4.000 tấn

- Sản lượng tầng chân : 200 tấn / năm

 

 

Sửa lần cuối vào Thứ ba, 11 Tháng 6 2013 12:10
Đánh giá mục này
(2 bỏ phiếu)
Đọc 63930 thời gian
Dak Nguyen Hong

mới nhất từ Dak Nguyen Hong